INFORMACJE O FUNDUSZU

Fundusz inwestujący w nowe przedsięwzięcia o wysokim potencjalne rynkowym, technologicznym oraz innowacyjnym, które są realizowane w ramach spółek znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju, w tym fazie seed oraz start-up. Obecnie zakończył proces inwestycyjny i zajmuje się monitoringiem dokonanych inwestycji i stopniowym wychodzeniem z nich. Fundusz jest utworzony na czas określony do 2021r.

 

WIĘCEJ INFORMACJI