FUNDUSZ W FAZIE LIKWIDACJI

FIZ BDM Obligo zajmował się inwestowaniem w obligacje korporacyjne.

 

WIĘCEJ INFORMACJI