White Berg TFI S.A.

2022-07-01

Przejęcie zarządzania funduszem CC92 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

2022-06-21

Utworzenie nowego Funduszu Alektum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny

2022-06-15

Przejęcie zarządzania funduszem FORTUNATO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

2022-04-11

Przejęcie zarządzania funduszem MEDIA VENTURE CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

2022-03-02

White Berg TFI S.A. dołącza do pomocy siostrom i braciom z Ukrainy

2021-12-28

Piotr Lexton dołączył do zespołu White Berg TFI S.A.

2021-11-29

Zmiana adresu siedziby White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

2021-10-29

Przejęcie zarządzania funduszem NEMESIA CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

2021-08-27

Przejęcie zarządzania funduszem EasyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

2021-05-07

Przejęcie zarządzania funduszem LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

2021-02-23

Inwestycja w certyfikaty funduszu Obligo zakończona sukcesem

Pobierz
2021-02-22

Aktualności White Berg TFI S.A. 2021 r.

Pobierz
2021-02-01

Przejęcie zarządzania funduszem CC50 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

2021-02-01

Przejęcie zarządzania funduszem Real Estate Investment Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

2021-01-26

Zawiadomienie o zmianie nazwy TFI BDM S.A.

Pobierz
2021-01-19

Przejęcie zarządzania funduszem Mezzanine Restrukturyzacja Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

2021-01-18

Przejęcie zarządzania funduszem CAMPANULA CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

2021-01-11

Przejęcie zarządzania funduszem Value Fund Poland Activist FIZ.

2021-01-11

Informacja dla Uczestników funduszu Value Fund Poland Activist FIZ dotycząca dostępów do strony internetowej

Pobierz
2020-10-01

TFI BDM S.A. z przyjemnością informuje, że we wrześniu 2020 r wartość aktywów przekroczyła 1 600 000 000 zł.

2020-06-01

Zmiany w Zarządzie TFI BDM S.A.

2020-05-07

Nowość !!! ZDALNE ZAPISY NA CERTYFIKATY INWESTYCYJNE

Pobierz
2020-05-06

Informacja o zawarciu kolejnej umowy z Prime Selection Domem Maklerskim S.A. o oferowanie certyfikatów inwestycyjnych funduszy TFI BDM S.A.

2020-05-06

Informacja o zawarciu umowy obsługi przez mBank S.A.

2020-04-30

Przejęcie zarządzania funduszami reprezentowanymi przez mBank S.A.

2020-04-09

Przejęcie zarządzania funduszem EGB Wierzytelności 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

2020-04-01

Jakub Stolarczyk powołany do Zarządu TFI BDM S.A.

2020-04-01

Na stronie internetowej dziennika Parkiet pojawił się artykuł: "TFI BDM chce przejmować i tworzyć"

Pobierz
2020-03-20

Informacja dla Uczestników funduszy GO FUND FIZ oraz PRIME FIZ NFS dotycząca dostępów do strony internetowej

Pobierz
2020-03-16

Informacja dla Uczestników funduszy GO FUND FIZ oraz PRIME FIZ NFS

2020-03-13

Przejęcie zarządzania funduszami reprezentowanymi przez Q Securities S.A.

2020-01-29

Na stronie internetowej dziennika Parkiet pojawił się artykuł dotyczący TFI BDM S.A.

2020-01-16

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A. informuje, iż w porozumieniu z depozytariuszem BNP Paribas Polska S.A. zostały potwierdzone wyceny funduszy NCI Development FIZAN

2020-01-15

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A. informuje, iż został dokonany wykup certyfikatów inwestycyjnych w funduszach MERA FIZAN i OBLIGO NS FIZ

2020-01-14

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A. informuje, iż w porozumieniu z depozytariuszem BNP Paribas Polska S.A. zostały potwierdzone wyceny funduszy MERA FIZAN i OBLIGO NS FIZ

2020-01-08

Informacja dla Uczestników funduszu OBLIGO NS FIZ

2019-12-31

Informacja o wycenach w funduszach: MERA FIZ AN, NCI Development FIZ AN oraz OBLIGO NS FIZ

2019-12-31

Informacja dotycząca realizacji zaległych oraz bieżących wykupów certyfikatów inwestycyjnych Funduszy MERA FIZ AN, OBLIGO NS FIZ oraz NCI Development FIZ AN

2019-12-11

Utworzenie nowego funduszu AutoKapital.pl Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

2019-12-10

Informacja dla uczestników funduszy przejętych przez BDM TFI S.A.

2019-11-26

Liczba funduszy w zarządzaniu przez TFI BDM wynosi 28 funduszy zamkniętych a aktywa łącznie przekroczyły 1 miliard złotych w listopadzie 2019 roku.

2019-11-20

Przejęcie zarządzania funduszem Sovereign 1 FIZ AN

2019-11-20

Przejęcie zarządzania funduszem Sovereign 3 FIZ AN

2019-11-18

Przejęcie zarządzania funduszami reprezentowanymi przez BNP Paribas S.A.

2019-11-15

Przejęcie zarządzania funduszem Debito Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

2019-11-15

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta wydał pozytwyną decyzję w sprawie koncentracji funduszy reprezentowanych przez BNP Paribas S.A.

2019-11-08

Przejęcie zarządzania funduszem STING Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

2019-11-01

Dariusz Martynow powołany na członka Rady Nadzorczej TFI BDM S.A.

2019-11-01

Marek Sokolnicki nowym członkiem zespołu Zarządzającego Funduszami

2019-10-30

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta wydał pozytwyną decyzję w sprawie koncentracji funduszy reprezentowanych przez mBank S.A.

2019-10-29

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta wydał pozytwyną decyzję w sprawie koncentracji funduszy reprezentowanych przez Q Securities S.A.

2019-09-01

Marek Wołos powołany do Zarządu TFI BDM S.A.

2019-06-28

Utworzenie nowego funduszu REP GROUP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

2019-05-27

Utworzenie nowego funduszu M FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

2019-05-20

Przejęcie zarządzania funduszem PSF Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

2019-03-22

Procedura załatwiania reklamacji w TFI BDM S.A.

Pobierz
2019-03-15

NWZA TFI BDM S.A. powołało Marka Sokolnickiego do Rady Nadzorczej Spółki

2019-03-14

Procedura zatwierdzania sprawozdań finansowych FIZ zarządzanych przez TFI BDM S.A.

Pobierz
2019-02-20

Utworzenie nowego funduszu Secured Assets Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

2019-01-21

Utworzenie nowego funduszu PSF BIS FIZ AN.

2019-01-02

Konrad Grześkowiak nowym Zarządzającym

2018-06-22

Rozwiązanie FIZ BDM Obligo