White Berg TFI S.A.

2022-08-03

Michał Kowalewski dołączył do zespołu White Berg TFI S.A.

2022-07-01

Przejęcie zarządzania funduszem CC92 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

2022-06-21

Utworzenie nowego Funduszu Alektum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny

2022-06-15

Przejęcie zarządzania funduszem FORTUNATO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

2022-04-11

Przejęcie zarządzania funduszem MEDIA VENTURE CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych