White Berg TFI S.A.

2022-06-15

Przejęcie zarządzania funduszem FORTUNATO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

2022-04-11

Przejęcie zarządzania funduszem MEDIA VENTURE CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

2022-03-02

White Berg TFI S.A. dołącza do pomocy siostrom i braciom z Ukrainy

2021-12-28

Piotr Lexton dołączył do zespołu White Berg TFI S.A.

2021-11-29

Zmiana adresu siedziby White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.