Wyślij swoją aplikację

White Berg TFI jest firmą wyspecjalizowaną w zarządzaniu zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi. Nasze doświadczenie to szerokie wykorzystanie konstrukcji FIZ, FIZ AN i NS FIZ. Jesteśmy aktywni na rynku od 2009 roku, zarządzamy przeszło 30 funduszami o aktywach przekraczających 3 miliardy złotych. W związku z dynamicznym rozwojem poniżej przedstawiamy aktualnie prowadzone rekrutacje.

Ważne zasady:

 • dokumenty aplikacyjne kandydata muszą zawierać zgodę na przetwarzanie danych personalnych dla procesu rekrutacji: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu,  załączonych dokumentach rekrutacyjnych, a także podanych przeze mnie we wszystkich materiałach pozyskanych w przyszłości w toku niniejszej rekrutacji przez White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa  w celach rekrutacyjnych [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)];
 • White Berg TFI S.A. przechowuje dokumenty kandydatów w bazie danych nie dłużej niż 6 miesięcy od daty zgłoszenia;
 • zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
   

Aplikacje prosimy kierować pocztą elektroniczną pod adres: rekrutacja@whitebergtfi.pl

Aktualnie poszukujemy kandydata na stanowisko:

RECEPCJONISTKA / RECEPCJONISTA

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

 • Wykonywanie czynności recepcyjnych,
 • Zarządzanie korespondencją w White Berg TFI oraz funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez White Berg TFI, w tym odbieranie korespondencji przychodzącej i wysyłanie wychodzącej, oraz rejestrowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • Obsługa kancelaryjna Zarządu White Berg TFI,
 • Archiwizowanie dokumentów White Berg TFI,
 • Prowadzenie pocztowej książki nadawczej,
 • Wykonywanie innych czynności powierzonych przez Zarząd White Berg TFI.

Oferujemy:

 • pracę w miłej atmosferze,
 • szkolenia.

 

Aplikacje bardzo prosimy kierować pocztą elektroniczną pod adres rekrutacja@whitebergtfi.pl wraz z dołączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu,  załączonych dokumentach rekrutacyjnych, a także podanych przeze mnie we wszystkich materiałach pozyskanych w przyszłości w toku niniejszej rekrutacji przez White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa  w celach rekrutacyjnych [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZAMI SEKURYTYZACYJNYMI W TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Miejsce pracy: Warszawa

 

Zakres obowiązków:

 • Zarządzanie i administrowanie funduszami sekurytyzacyjnymi reprezentowanymi przez Towarzystwo;
 • Obsługa funduszy sekurytyzacyjnych w zakresie zgodnym z ich działalnością statutową i terminowością wykonania;
 • Współpraca z serwiserami obsługującymi portfele funduszu;
 • Współudział i koordynacja procesów dotyczących wyceny składników portfeli lokat funduszy sekurytyzacyjnych;
 • Weryfikacja wycen składników lokat funduszu;
 • Udział w tworzeniu strategii inwestycji funduszy;
 • Kontrola i monitoring realizacji wykonania strategii zarządzania składnikami lokat funduszu;
 • Sporządzanie analiz i dokumentacji inwestycyjnej;
 • Terminowe przygotowanie sprawozdawczości funduszy;
 • Nadzór nad kontrolą limitów inwestycyjnych i kosztowych funduszy.

Wymagania:

 • Doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi aktywów niepublicznych lub doświadczenie z obszaru obsługi księgowej/ wycen aktywów funduszy sekurytyzacyjnych;
 • Praktyczna znajomość zasad i metod wycen lokat funduszy sekurytyzacyjnych;
 • Znajomość zasad rachunkowości i analizy finansowej;
 • Znajomość przepisów prawa oraz standardów rynkowych w zakresie zarzadzania funduszami inwestycyjnymi;
 • Wysokie zdolności analityczne;
 • Samodzielność oraz umiejętność koordynowania realizowanych projektów;
 • Znajomość pakietu Office w tym Excel w stopniu co najmniej dobrym;
 • Ukończone studia wyższe lub prawo wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego. 

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się spółce;
 • Możliwość awansu oraz dalszego rozwoju w strukturach firmy;
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

 

Aplikacje bardzo prosimy kierować pocztą elektroniczną pod adres rekrutacja@whitebergtfi.pl wraz z dołączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu,  załączonych dokumentach rekrutacyjnych, a także podanych przeze mnie we wszystkich materiałach pozyskanych w przyszłości w toku niniejszej rekrutacji przez White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa  w celach rekrutacyjnych [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].

 

 

PRAWNIK

Miejsce pracy Warszawa

Zakres obowiązków:

 • Obsługa prawna związana z działalnością funduszy inwestycyjnych (FIZ, NS FIZ) zarządzanych przez Towarzystwo,
 • Opiniowanie oraz przygotowywanie projektów umów zawieranych przez Towarzystwo w imieniu własnym oraz zarządzanych funduszy inwestycyjnych
 • Przygotowywanie i opiniowanie dokumentów korporacyjnych
 •  Wsparcie prawne jednostek organizacyjnych Towarzystwa w ich działalności oraz współpraca w zakresie tworzenia i zmian regulacji wewnętrznych

Oczekujemy:

 • Doświadczenia na stanowisku prawnika w towarzystwie funduszy inwestycyjnych lub kancelarii prawnej przy obsłudze instytucji finansowych
 • Bardzo dobrej znajomości zagadnień z zakresu funkcjonowania rynku kapitałowego w tym funduszy inwestycyjnych otwartych, prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego oraz prawa cywilnego
 • Mile widziane uprawnienia radcy prawnego

Oferujemy:

 • Możliwość pracy hybrydowej
 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się spółce
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

 

Aplikacje bardzo prosimy kierować pocztą elektroniczną pod adres rekrutacja@whitebergtfi.pl wraz z dołączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu,  załączonych dokumentach rekrutacyjnych, a także podanych przeze mnie we wszystkich materiałach pozyskanych w przyszłości w toku niniejszej rekrutacji przez White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa w celach rekrutacyjnych [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].

 
  

 

 

SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI/ KONTROLER FINANSOWY

Miejsce pracy: Warszawa

 

Zakres obowiązków:

 • opracowanie prognoz, budżetów i biznesplanów; monitorowanie oraz kontrola ich realizacji,
 • koordynowanie procesu rozliczeń z kontrahentami Towarzystwa,
 • nadzór i kontrola nad terminowością rozliczeń,  
 • przygotowanie analiz, raportów i zestawień dla Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • raportowanie do KNF i innych instytucji,
 • sprawozdawczość zarządcza oraz statutowa Towarzystwa
 • współpraca z księgowością i podmiotami świadczącymi usługi dla Towarzystwa i zarządzanych funduszy
 • zarządzanie płynnością Towarzystwa.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (ekonomia, finanse i rachunkowość),
 • 3 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w Towarzystwie Funduszy, Inwestycyjnych lub innym licencjonowanym podmiocie sektora finansowego,
 • wiedza dotycząca funkcjonowania funduszy inwestycyjnych oraz TFI,
 • znajomość regulacji prawnych odnoszących się do działalności Towarzystwa oraz zagadnień rachunkowych funduszy inwestycyjnych,
 • zdolności analityczne, rzetelność, dokładność i skrupulatność,
 • sumienność i odpowiedzialność,
 • dobra znajomość Excela,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy.

 

Oferujemy:

 • interesującą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji finansowej,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • możliwości szkoleń oraz rozwoju zawodowego

 

Aplikacje prosimy kierować pocztą elektroniczną pod adres rekrutacja@whitebergtfi.pl wraz z dołączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu,  załączonych dokumentach rekrutacyjnych, a także podanych przeze mnie we wszystkich materiałach pozyskanych w przyszłości w toku niniejszej rekrutacji przez White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa w celach rekrutacyjnych [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].