Aplikacje prosimy kierować pocztą elektroniczną pod adres rekrutacja@whitebergtfi.pl wraz z dołączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu,  załączonych dokumentach rekrutacyjnych, a także podanych przeze mnie we wszystkich materiałach pozyskanych w przyszłości w toku niniejszej rekrutacji przez White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa w celach rekrutacyjnych [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].

Aktualnie poszukujemy kandydata/ki na stanowisko:

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZAMI WIERZYTELNOŚCI

Zakres obowiązków:

 • zarządzanie i administrowanie funduszami wierzytelności,
 • obsługa funduszy w zakresie zgodnym z ich działalnością statutową i terminowością wykonania,
 • współpraca z serwiserami obsługującymi portfele funduszu,
 • współudział i koordynacja procesów dotyczących wyceny składników portfeli lokat,
 • weryfikacja wycen składników lokat funduszu,
 • udział w tworzeniu strategii inwestycji funduszy,
 • kontrola i monitoring realizacji wykonania strategii zarządzania,
 • sporządzanie analiz i dokumentacji inwestycyjnej,
 • nadzór nad kontrolą limitów inwestycyjnych i kosztowych funduszy.

Wymagania:

 • doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub doświadczenie z obszaru obsługi księgowej/ wycen aktywów funduszy wierzytelności,
 • praktyczna znajomość zasad i funkcjonowania funduszy wierzytelności,
 • znajomość zasad rachunkowości i analizy finansowej,
 • znajomość przepisów prawa oraz standardów rynkowych w zakresie zarzadzania funduszami inwestycyjnymi,
 • samodzielność oraz umiejętność koordynowania realizowanych projektów,
 • znajomość pakietu Office w tym Excel w stopniu co najmniej dobrym,
 • ukończone studia wyższe.

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się spółce,
 • możliwość awansu oraz dalszego rozwoju w strukturach firmy,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • dofinansowanie do pakietu medycznego,
 • dofinansowanie do karty sportowej.

Ważne zasady:

 • dokumenty aplikacyjne kandydata muszą zawierać zgodę na przetwarzanie danych personalnych dla procesu rekrutacji: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu,  załączonych dokumentach rekrutacyjnych, a także podanych przeze mnie we wszystkich materiałach pozyskanych w przyszłości w toku niniejszej rekrutacji przez White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa  w celach rekrutacyjnych [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)];
 • White Berg TFI S.A. przechowuje dokumenty kandydatów w bazie danych nie dłużej niż 6 miesięcy od daty zgłoszenia;
 • zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.