Wyślij swoją aplikację

White Berg TFI jest firmą wyspecjalizowaną w zarządzaniu zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi. Nasze doświadczenie to szerokie wykorzystanie konstrukcji FIZ, FIZ AN i NS FIZ. Jesteśmy aktywni na rynku od 2009 roku, zarządzamy przeszło 30 funduszami o aktywach przekraczających 3 miliardy złotych. W związku z dynamicznym rozwojem poniżej przedstawiamy aktualnie prowadzone rekrutacje.

Ważne zasady:

 • dokumenty aplikacyjne kandydata muszą zawierać zgodę na przetwarzanie danych personalnych dla procesu rekrutacji: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu,  załączonych dokumentach rekrutacyjnych, a także podanych przeze mnie we wszystkich materiałach pozyskanych w przyszłości w toku niniejszej rekrutacji przez White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała  w celach rekrutacyjnych [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)];
 • White Berg TFI S.A. przechowuje dokumenty kandydatów w bazie danych nie dłużej niż 6 miesięcy od daty zgłoszenia;
 • zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
   

Aplikacje bardzo prosimy kierować pocztą elektroniczną pod adres: rekrutacja@whitebergtfi.pl

ASYSTENT / ASYSTENTKA ZARZĄDU

Miejsce pracy: Warszawa

 

Zakres obowiązków:

 • Zarządzanie korespondencją w White Berg TFI oraz funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez White Berg TFI, w tym odbieranie korespondencji przychodzącej i wysyłanie wychodzącej, oraz rejestrowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • Obsługa kancelaryjna Zarządu White Berg TFI,
 • Archiwizowanie dokumentów White Berg TFI,
 • Wykonywanie czynności recepcyjnych
 • Organizacja i obsługa posiedzeń organów White Berg TFI oraz organów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez White Berg TFI,
 • Prowadzenie pocztowej książki nadawczej,
 • Wykonywanie innych czynności powierzonych przez Zarząd White Berg TFI.

 

Oferujemy:

 • pracę w miłej atmosferze,
 • szkolenia,
 • atrakcyjne wynagrodzenie.

 

Aplikacje bardzo prosimy kierować pocztą elektroniczną pod adres rekrutacja@whitebergtfi.pl wraz z dołączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu,  załączonych dokumentach rekrutacyjnych, a także podanych przeze mnie we wszystkich materiałach pozyskanych w przyszłości w toku niniejszej rekrutacji przez White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała  w celach rekrutacyjnych [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].

SPECJALISTA DS. EWIDENCJI I AML

Miejsce pracy: Warszawa

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne,
 • praca na podobnym stanowisku przez okres co najmniej jednego roku,
 • znajomość przepisów oraz rekomendacji organów nadzoru w zakresie: ewidencji uczestników, AML/CTF oraz RODO,
 • dokładność i rzetelność,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • łatwość formułowania wniosków i komunikatywność.

 

Opis stanowiska:

 • prowadzenie zapisów na certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez TFI,
 • bieżąca obsługa klientów TFI, w tym zapytań uczestników funduszy inwestycyjnych,
 • rejestracji i monitorowanie procesu składania żądań wykupu przez uczestników, wystawianie potwierdzeń realizacji żądań wykupu,
 • prowadzenie ewidencji uczestników funduszy inwestycyjnych, pozyskiwanie i aktualizacja ich danych,
 • Ocena ryzyka AML/CTF uczestników (I linia obrony),
 • okresowe kontrole dystrybutorów, w szczególności procesów zapisów na certyfikaty,
 • aktualizacja procedur dotyczących zapisów na certyfikaty,
 • wykonywanie innych czynności powierzonych przez Zarząd TFI.

 

Oferujemy:

 • pracę w miłej atmosferze,
 • szkolenia,
 • atrakcyjne wynagrodzenie.

 

Aplikacje bardzo prosimy kierować pocztą elektroniczną pod adres rekrutacja@whitebergtfi.pl wraz z dołączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu,  załączonych dokumentach rekrutacyjnych, a także podanych przeze mnie we wszystkich materiałach pozyskanych w przyszłości w toku niniejszej rekrutacji przez White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała  w celach rekrutacyjnych [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].

ZARZĄDZAJĄCY AKTYWAMI

Miejsce pracy: Warszawa

 

Zakres obowiązków:

 • Rekomendowanie decyzji inwestycyjnych funduszom inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo
 • Przeprowadzenie analiz związanych z planowaną lokatą
 • Weryfikacja zgodności planowanej lokaty z systemem limitów wewnętrznych obowiązujących w Towarzystwie
 • Pomiar ryzyka poszczególnych portfeli inwestycyjnych na poziomie planowanej lokaty
 • Uczestniczenie w pracach komitetów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo
 • Wykonywanie innych czynności w zakresie zarządzania aktywami wchodzącymi w skład portfeli inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo

Wymagania:

 • Pełna zdolność do czynności prawnych
 • Minimum trzyletnie doświadczenie na podobnym stanowisku w instytucjach rynku finansowego w obszarach związanych z administrowaniem i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi
 • Dobra znajomość ustawy o funduszach inwestycyjnych, rozporządzeń wykonawczych oraz innych przepisów prawa mogących mieć wpływ na funkcjonowanie towarzystw funduszy inwestycyjnych
 • Znajomość zasad funkcjonowania rynku kapitałowego
 • Bardzo dobra organizacja pracy i systematyczność w działaniu
 • Znajomość pakietu Office w tym Excel w stopniu co najmniej dobrym
 • Dobra znajomośc języka angielskiego
 • Ukończone studia wyższe lub prawo wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się spółce
 • Możliwość awansu oraz dalszego rozwoju w strukturach firmy
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

 

Aplikacje bardzo prosimy kierować pocztą elektroniczną pod adres rekrutacja@whitebergtfi.pl wraz z dołączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu,  załączonych dokumentach rekrutacyjnych, a także podanych przeze mnie we wszystkich materiałach pozyskanych w przyszłości w toku niniejszej rekrutacji przez White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała  w celach rekrutacyjnych [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].

 

 

PRAWNIK

Miejsce pracy Warszawa

Zakres obowiązków:

 • Obsługa prawna związana z działalnością funduszy inwestycyjnych (FIZ, NS FIZ) zarządzanych przez Towarzystwo,
 • Opiniowanie oraz przygotowywanie projektów umów zawieranych przez Towarzystwo w imieniu własnym oraz zarządzanych funduszy inwestycyjnych
 • Przygotowywanie i opiniowanie dokumentów korporacyjnych
 •  Wsparcie prawne jednostek organizacyjnych Towarzystwa w ich działalności oraz współpraca w zakresie tworzenia i zmian regulacji wewnętrznych

Oczekujemy:

 • Doświadczenia na stanowisku prawnika w towarzystwie funduszy inwestycyjnych lub kancelarii prawnej przy obsłudze instytucji finansowych
 • Bardzo dobrej znajomości zagadnień z zakresu funkcjonowania rynku kapitałowego w tym funduszy inwestycyjnych otwartych, prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego oraz prawa cywilnego
 • Mile widziane uprawnienia radcy prawnego

Oferujemy:

 • Możliwość pracy hybrydowej
 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się spółce
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

 

Aplikacje bardzo prosimy kierować pocztą elektroniczną pod adres rekrutacja@whitebergtfi.pl wraz z dołączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu,  załączonych dokumentach rekrutacyjnych, a także podanych przeze mnie we wszystkich materiałach pozyskanych w przyszłości w toku niniejszej rekrutacji przez White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała  w celach rekrutacyjnych [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].