Wyślij swoją aplikację

White Berg TFI jest firmą wyspecjalizowaną w zarządzaniu zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi. Nasze doświadczenie to szerokie wykorzystanie konstrukcji FIZ, FIZ AN i NS FIZ. Jesteśmy aktywni na rynku od 2009 roku, zarządzamy przeszło 30 funduszami o aktywach przekraczających 3 miliardy złotych. W związku z dynamicznym rozwojem poniżej przedstawiamy aktualnie prowadzone rekrutacje.

Ważne zasady:

 • dokumenty aplikacyjne kandydata muszą zawierać zgodę na przetwarzanie danych personalnych dla procesu rekrutacji: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu,  załączonych dokumentach rekrutacyjnych, a także podanych przeze mnie we wszystkich materiałach pozyskanych w przyszłości w toku niniejszej rekrutacji przez White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa  w celach rekrutacyjnych [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)];
 • White Berg TFI S.A. przechowuje dokumenty kandydatów w bazie danych nie dłużej niż 6 miesięcy od daty zgłoszenia;
 • zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
   

Aplikacje prosimy kierować pocztą elektroniczną pod adres: rekrutacja@whitebergtfi.pl

Aktualnie poszukujemy kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. księgowości/ Kontroler finansowy

Miejsce pracy: Warszawa

 

Zakres obowiązków:

 • opracowanie prognoz, budżetów i biznesplanów; monitorowanie oraz kontrola ich realizacji,
 • koordynowanie procesu rozliczeń z kontrahentami Towarzystwa,
 • nadzór i kontrola nad terminowością rozliczeń,  
 • przygotowanie analiz, raportów i zestawień dla Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • raportowanie do KNF i innych instytucji,
 • sprawozdawczość zarządcza oraz statutowa Towarzystwa
 • współpraca z księgowością i podmiotami świadczącymi usługi dla Towarzystwa i zarządzanych funduszy
 • zarządzanie płynnością Towarzystwa.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (ekonomia, finanse i rachunkowość),
 • 3 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w Towarzystwie Funduszy, Inwestycyjnych lub innym licencjonowanym podmiocie sektora finansowego,
 • wiedza dotycząca funkcjonowania funduszy inwestycyjnych oraz TFI,
 • znajomość regulacji prawnych odnoszących się do działalności Towarzystwa oraz zagadnień rachunkowych funduszy inwestycyjnych,
 • zdolności analityczne, rzetelność, dokładność i skrupulatność,
 • sumienność i odpowiedzialność,
 • dobra znajomość Excela,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy.

 

Oferujemy:

 • interesującą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji finansowej,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • możliwości szkoleń oraz rozwoju zawodowego

 

Aplikacje prosimy kierować pocztą elektroniczną pod adres rekrutacja@whitebergtfi.pl wraz z dołączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu,  załączonych dokumentach rekrutacyjnych, a także podanych przeze mnie we wszystkich materiałach pozyskanych w przyszłości w toku niniejszej rekrutacji przez White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa w celach rekrutacyjnych [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].

 

ASYSTENT / ASYSTENTKA ZARZĄDU

Miejsce pracy: Warszawa

 

Zakres obowiązków:

 • Wykonywanie czynności recepcyjnych,
 • Zarządzanie korespondencją w White Berg TFI oraz funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez White Berg TFI, w tym odbieranie korespondencji przychodzącej i wysyłanie wychodzącej, oraz rejestrowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • Obsługa kancelaryjna Zarządu White Berg TFI,
 • Archiwizowanie dokumentów White Berg TFI,
 • Prowadzenie pocztowej książki nadawczej,
 • Wykonywanie innych czynności powierzonych przez Zarząd White Berg TFI.

 

Oferujemy:

 • pracę w miłej atmosferze,
 • szkolenia.

 

Aplikacje bardzo prosimy kierować pocztą elektroniczną pod adres rekrutacja@whitebergtfi.pl wraz z dołączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu,  załączonych dokumentach rekrutacyjnych, a także podanych przeze mnie we wszystkich materiałach pozyskanych w przyszłości w toku niniejszej rekrutacji przez White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa  w celach rekrutacyjnych [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].

ZARZĄDZAJĄCY AKTYWAMI

Miejsce pracy: Warszawa

 

Zakres obowiązków:

 • Rekomendowanie decyzji inwestycyjnych funduszom inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo
 • Przeprowadzenie analiz związanych z planowaną lokatą
 • Weryfikacja zgodności planowanej lokaty z systemem limitów wewnętrznych obowiązujących w Towarzystwie
 • Pomiar ryzyka poszczególnych portfeli inwestycyjnych na poziomie planowanej lokaty
 • Uczestniczenie w pracach komitetów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo
 • Wykonywanie innych czynności w zakresie zarządzania aktywami wchodzącymi w skład portfeli inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo

Wymagania:

 • Pełna zdolność do czynności prawnych
 • Minimum trzyletnie doświadczenie na podobnym stanowisku w instytucjach rynku finansowego w obszarach związanych z administrowaniem i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi
 • Dobra znajomość ustawy o funduszach inwestycyjnych, rozporządzeń wykonawczych oraz innych przepisów prawa mogących mieć wpływ na funkcjonowanie towarzystw funduszy inwestycyjnych
 • Znajomość zasad funkcjonowania rynku kapitałowego
 • Bardzo dobra organizacja pracy i systematyczność w działaniu
 • Znajomość pakietu Office w tym Excel w stopniu co najmniej dobrym
 • Dobra znajomośc języka angielskiego
 • Ukończone studia wyższe lub prawo wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się spółce
 • Możliwość awansu oraz dalszego rozwoju w strukturach firmy
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

 

Aplikacje bardzo prosimy kierować pocztą elektroniczną pod adres rekrutacja@whitebergtfi.pl wraz z dołączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu,  załączonych dokumentach rekrutacyjnych, a także podanych przeze mnie we wszystkich materiałach pozyskanych w przyszłości w toku niniejszej rekrutacji przez White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa  w celach rekrutacyjnych [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].

 

 

PRAWNIK

Miejsce pracy Warszawa

Zakres obowiązków:

 • Obsługa prawna związana z działalnością funduszy inwestycyjnych (FIZ, NS FIZ) zarządzanych przez Towarzystwo,
 • Opiniowanie oraz przygotowywanie projektów umów zawieranych przez Towarzystwo w imieniu własnym oraz zarządzanych funduszy inwestycyjnych
 • Przygotowywanie i opiniowanie dokumentów korporacyjnych
 •  Wsparcie prawne jednostek organizacyjnych Towarzystwa w ich działalności oraz współpraca w zakresie tworzenia i zmian regulacji wewnętrznych

Oczekujemy:

 • Doświadczenia na stanowisku prawnika w towarzystwie funduszy inwestycyjnych lub kancelarii prawnej przy obsłudze instytucji finansowych
 • Bardzo dobrej znajomości zagadnień z zakresu funkcjonowania rynku kapitałowego w tym funduszy inwestycyjnych otwartych, prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego oraz prawa cywilnego
 • Mile widziane uprawnienia radcy prawnego

Oferujemy:

 • Możliwość pracy hybrydowej
 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się spółce
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

 

Aplikacje bardzo prosimy kierować pocztą elektroniczną pod adres rekrutacja@whitebergtfi.pl wraz z dołączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu,  załączonych dokumentach rekrutacyjnych, a także podanych przeze mnie we wszystkich materiałach pozyskanych w przyszłości w toku niniejszej rekrutacji przez White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa w celach rekrutacyjnych [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].