Aktualnie poszukujemy kandydata/ki na stanowisko:

PRACOWNIK RECEPCJI

Zakres obowiązków:

 • Zarzadzanie korespondencją,
 • Organizacja i zarzadzanie obiegiem dokumentów,
 • Współpraca z kontrahentami Towarzystwa,
 • Obsługa posiedzeń organów Towarzystwa oraz organów funduszy inwestycyjnych,
 • Współpraca z innymi departamentami,
 • Wykonywanie czynności recepcyjnych.

Wymagania:

 • Zdolności organizacyjne – bardzo dobra organizacja pracy,
 • Minimum rok na podobnym stanowisku,
 • Komunikatywność, zaangażowanie do pracy i miła aparycja,
 • Wyższe wykształcenie.

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się spółce,
 • Atrakcyjne i stabilne warunki pracy,
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Mozliwość awansu,
 • Szkolenia.

 

Aplikacje bardzo prosimy kierować pocztą elektroniczną pod adres rekrutacja@whitebergtfi.pl wraz z dołączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu,  załączonych dokumentach rekrutacyjnych, a także podanych przeze mnie we wszystkich materiałach pozyskanych w przyszłości w toku niniejszej rekrutacji przez White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa w celach rekrutacyjnych [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].

DORADCA DO SPRAW KLUCZOWYCH KLIENTÓW TOWARZYSTWA

Główne zadania:

 • Współpraca z obecnymi inwestorami Towarzystwa oraz nawiązywanie relacji z nowymi inwestorami,
 • Wsparcie działań sprzedażowych Towarzystwa,
 • Budowanie długotrwałych relacji z inwestorem.

Wymagania i oczekiwania:

 • Znajomość rynku produktów finansowych oraz funduszy inwestycyjnych,
 • Co najmniej roczne doświadczenie w obsłudze produktów inwestycyjnych, m.in. certyfikatów i jednostek uczestnictwa,
 • Nastawienie na realizację celów,
 • Wysoka komunikatywność i chęć do pracy z ludźmi,
 • Umiejętność nawiązywania relacji biznesowych,
 • Bardzo dobra organizacja pracy.

Oferujemy:

 • Interesującą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji finansowej,
 • Stabilne warunki zatrudnienia,
 • Możliwości szkoleń oraz rozwoju zawodowego.

Aplikacje bardzo prosimy kierować pocztą elektroniczną pod adres rekrutacja@whitebergtfi.pl wraz z dołączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu,  załączonych dokumentach rekrutacyjnych, a także podanych przeze mnie we wszystkich materiałach pozyskanych w przyszłości w toku niniejszej rekrutacji przez White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa  w celach rekrutacyjnych [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].

ANALITYK / MŁODSZY ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZAMI SEKURYTYZACYJNYMI W TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Zakres obowiązków:

 • Przygotowanie raportów analitycznych z zakresu efektów działania funduszy Sekurytyzacyjnych,
 • Współpraca z zarządzającym funduszami sekurytyzacyjnymi reprezentowanymi przez Towarzystwo,
 • Obsługa funduszy sekurytyzacyjnych w zakresie zgodnym z ich działalnością statutową i terminowością wykonania,
 • Współpraca z serwiserami obsługującymi portfele funduszu,
 • Koordynacja procesów dotyczących wyceny składników portfeli lokat funduszy sekurytyzacyjnych,
 • Weryfikacja wycen składników lokat funduszu,
 • Współudział w tworzeniu strategii inwestycji funduszy,
 • Kontrola i monitoring realizacji wykonania strategii zarządzania składnikami lokat funduszu,
 • Sporządzanie analiz i dokumentacji inwestycyjnej,
 • Terminowe przygotowanie sprawozdawczości funduszy,
 • Nadzór nad kontrolą limitów inwestycyjnych i kosztowych funduszy.

Wymagania:

 • Doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi aktywów niepublicznych lub doświadczenie z obszaru obsługi księgowej/ wycen aktywów funduszy sekurytyzacyjnych,
 • Praktyczna znajomość zasad i metod wycen lokat funduszy sekurytyzacyjnych,
 • Znajomość zasad rachunkowości i analizy finansowej,
 • Znajomość przepisów prawa oraz standardów rynkowych w zakresie zarzadzania funduszami inwestycyjnymi,
 • Wysokie zdolności analityczne,
 • Samodzielność oraz umiejętność koordynowania realizowanych projektów,
 • Znajomość pakietu Office w tym Excel w stopniu co najmniej dobrym,
 • Ukończone studia wyższe lub prawo wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego.

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się spółce,
 • Możliwość awansu oraz dalszego rozwoju w strukturach firmy,
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

 

Aplikacje bardzo prosimy kierować pocztą elektroniczną pod adres rekrutacja@whitebergtfi.pl wraz z dołączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu,  załączonych dokumentach rekrutacyjnych, a także podanych przeze mnie we wszystkich materiałach pozyskanych w przyszłości w toku niniejszej rekrutacji przez White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa w celach rekrutacyjnych [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZAMI SEKURYTYZACYJNYMI W TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Zakres obowiązków:

 • Zarządzanie i administrowanie funduszami sekurytyzacyjnymi reprezentowanymi przez Towarzystwo;
 • Obsługa funduszy sekurytyzacyjnych w zakresie zgodnym z ich działalnością statutową i terminowością wykonania;
 • Współpraca z serwiserami obsługującymi portfele funduszu;
 • Współudział i koordynacja procesów dotyczących wyceny składników portfeli lokat funduszy sekurytyzacyjnych;
 • Weryfikacja wycen składników lokat funduszu;
 • Udział w tworzeniu strategii inwestycji funduszy;
 • Kontrola i monitoring realizacji wykonania strategii zarządzania składnikami lokat funduszu;
 • Sporządzanie analiz i dokumentacji inwestycyjnej;
 • Terminowe przygotowanie sprawozdawczości funduszy;
 • Nadzór nad kontrolą limitów inwestycyjnych i kosztowych funduszy.

Wymagania:

 • Doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi aktywów niepublicznych lub doświadczenie z obszaru obsługi księgowej/ wycen aktywów funduszy sekurytyzacyjnych;
 • Praktyczna znajomość zasad i metod wycen lokat funduszy sekurytyzacyjnych;
 • Znajomość zasad rachunkowości i analizy finansowej;
 • Znajomość przepisów prawa oraz standardów rynkowych w zakresie zarzadzania funduszami inwestycyjnymi;
 • Wysokie zdolności analityczne;
 • Samodzielność oraz umiejętność koordynowania realizowanych projektów;
 • Znajomość pakietu Office w tym Excel w stopniu co najmniej dobrym;
 • Ukończone studia wyższe lub prawo wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego. 

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się spółce;
 • Możliwość awansu oraz dalszego rozwoju w strukturach firmy;
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

 

Aplikacje bardzo prosimy kierować pocztą elektroniczną pod adres rekrutacja@whitebergtfi.pl wraz z dołączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu,  załączonych dokumentach rekrutacyjnych, a także podanych przeze mnie we wszystkich materiałach pozyskanych w przyszłości w toku niniejszej rekrutacji przez White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa  w celach rekrutacyjnych [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].

SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ

Zakres obowiązków:

 • Koordynacja procesu rozliczeń pomiędzy Towarzystwem z podmiotami zarządzającymi wierzytelnościami,
 • Uzgadnianie raportów spłat,
 • Komunikacja z depozytariuszem w zakresie rozliczeń,
 • Nadzorowanie przygotowania raportów rozliczeniowych z podmiotami zarządzającymi wierzytelnościam,
 • Przygotowanie dokumentów księgowych (faktur, not),
 • Nadrozowanie przepływów pieniężnych, 
 • Kontrolowanie i zarządzanie należnościami i zobowiązaniami wynikającymi z rozliczeń  z podmiotami zarządzającymi wierzytelnościami, 
 • Nadzór i kontrola nad terminowością rozliczeń,
 • Przygotowanie analiz, raportów i zestawień dla Zarządu,
 • Współpraca z księgowością i podmiotami świadczącymi usługi dla Towarzystwa i zarządzanych funduszy.

Wymagania:

 • 2 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w Towarzystwie Funduszy, Inwestycyjnych lub innym licencjonowanym podmiocie sektora finansowego,
 • Wiedza dotycząca funkcjonowania funduszy inwestycyjnych oraz TFI,
 • Znajomość regulacji prawnych odnoszących się do działalności Towarzystwa oraz zagadnień rachunkowych funduszy inwestycyjnych,
 • Zdolności analityczne, rzetelność, dokładność i skrupulatność,
 • Dobra znajomość Excela,
 • Zaświadczenie o niekaralności,
 • Bardzo dobra organizacja czasu pracy.

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się spółce,
 • Atrakcyjne i stabilne warunki pracy,
 • Dużą samodzielność w działaniu,
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenia, możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • Możliwość pracy zdalnej.

 

Aplikacje bardzo prosimy kierować pocztą elektroniczną pod adres rekrutacja@whitebergtfi.pl wraz z dołączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu,  załączonych dokumentach rekrutacyjnych, a także podanych przeze mnie we wszystkich materiałach pozyskanych w przyszłości w toku niniejszej rekrutacji przez White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa w celach rekrutacyjnych [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].

Ważne zasady:

 • dokumenty aplikacyjne kandydata muszą zawierać zgodę na przetwarzanie danych personalnych dla procesu rekrutacji: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu,  załączonych dokumentach rekrutacyjnych, a także podanych przeze mnie we wszystkich materiałach pozyskanych w przyszłości w toku niniejszej rekrutacji przez White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa  w celach rekrutacyjnych [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)];
 • White Berg TFI S.A. przechowuje dokumenty kandydatów w bazie danych nie dłużej niż 6 miesięcy od daty zgłoszenia;
 • zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.