Aplikacje prosimy kierować pocztą elektroniczną pod adres rekrutacja@whitebergtfi.pl wraz z dołączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu,  załączonych dokumentach rekrutacyjnych, a także podanych przeze mnie we wszystkich materiałach pozyskanych w przyszłości w toku niniejszej rekrutacji przez White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa w celach rekrutacyjnych [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].

Aktualnie poszukujemy kandydata/ki na stanowisko:

INSPEKTOR NADZORU /COMPLIANCE OFFICER W TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Zakres obowiązków:

 • Zarządzanie ryzykiem compliance oraz projektami compliance, w tym monitoring zmieniającego się otoczenia regulacyjnego, sporządzanie projektów procedur, szkolenia pracowników, nadzór nad przestrzeganiem prawa publicznego, procedur i regulaminów wewnętrznych,
 • Nadzór nad przepływem informacji poufnych oraz informacji stanowiących tajemnicę zawodową, zabezpieczenie dostępu do tych informacji i przeciwdziałanie ich wykorzystywaniu przez osoby obowiązane,
 • Kontrole zgodnie z przyjętym planem oraz kontrole ad-hoc,
 • Nadzór nad procesem przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
 • Nadzór nad przeciwdziałaniem unikania opodatkowania,
 • Nadzór nad terminowym, kompletnym i prawidłowym raportowaniem do organów nadzorczych,
 • Sporządzanie projektów korespondencji do organów nadzoru, w szczególności KNF, UOKiK, UODO,
 • Sporządzanie raportów dla zarządu i rady nadzorczej TFI,
 • Współtworzenie kultury compliance w organizacji,
 • Koordynacja procesu BION.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne albo prawnicze,
 • Minimum 2 lata doświadczenia w pionach compliance w TFI albo  firmach inwestycyjnych,
 • Znajomość przepisów oraz wytycznych organów nadzoru,
 • Umiejętność organizacji pracy ,
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami compliance,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Jasny osąd sytuacji i umiejętność zwięzłego formułowania wniosków,
 • Zdolność analitycznego myślenia.

Oferujemy:

 • Pracę w ramach efektywnie działających procesów wraz ze wsparciem doświadczonych współpracowników,
 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się spółce,
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Możliwość awansu oraz dalszego rozwoju w strukturach firmy,
 • Pracę w systemie hybrydowym.

AML OFFICER/MLRO

AML Officer stanowi funkcję kontrolną umieszczoną na II linii obrony i jest osobą wyznaczoną w oparciu o przepisy art. 8 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zakres obowiązków:

 • Sporządzanie planu kontroli i realizacja kontroli w zakresie AML/CTF: pracowników, procesów i insourcerów,
 • Sprawozdawczość dla KNF oraz dla organów statutowych,
 • Weryfikacja prowadzonej działalności w relacji do wymogów wynikających z przepisów oraz rekomendacji organów nadzoru,
 • Składanie zawiadomień do GIIF,
 • Udział w warsztatach ryzyka w zakresie AML/CTF,
 • Szkolenia pracowników,
 • Przegląd i aktualizacja procedur i instrukcji z obszaru AML/CTF,
 • Wykonywanie innych czynności powierzonych przez Zarząd TFI.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne,
 • Praca na podobnym stanowisku przez okres okres co najmniej 2 lat,
 • Znajomość przepisów oraz rekomendacji organów nadzoru w zakresie: ewidencji uczestników, AML/CTF oraz RODO,
 • Dokładność i rzetelność,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Łatwość formułowania wniosków i komunikatywność.

Oferujemy:

 • Pracę na pół etatu (4h),
 • Miejsce pracy: Warszawa/praca zdalna,
 • Pracę w miłej atmosferze,
 • Szkolenia,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie.

ANALITYK / MŁODSZY ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZAMI SEKURYTYZACYJNYMI W TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Zakres obowiązków:

 • Przygotowanie raportów analitycznych z zakresu efektów działania funduszy Sekurytyzacyjnych,
 • Współpraca z zarządzającym funduszami sekurytyzacyjnymi reprezentowanymi przez Towarzystwo,
 • Obsługa funduszy sekurytyzacyjnych w zakresie zgodnym z ich działalnością statutową i terminowością wykonania,
 • Współpraca z serwiserami obsługującymi portfele funduszu,
 • Koordynacja procesów dotyczących wyceny składników portfeli lokat funduszy sekurytyzacyjnych,
 • Weryfikacja wycen składników lokat funduszu,
 • Współudział w tworzeniu strategii inwestycji funduszy,
 • Kontrola i monitoring realizacji wykonania strategii zarządzania składnikami lokat funduszu,
 • Sporządzanie analiz i dokumentacji inwestycyjnej,
 • Terminowe przygotowanie sprawozdawczości funduszy,
 • Nadzór nad kontrolą limitów inwestycyjnych i kosztowych funduszy.

Wymagania:

 • Doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi aktywów niepublicznych lub doświadczenie z obszaru obsługi księgowej/ wycen aktywów funduszy sekurytyzacyjnych,
 • Praktyczna znajomość zasad i metod wycen lokat funduszy sekurytyzacyjnych,
 • Znajomość zasad rachunkowości i analizy finansowej,
 • Znajomość przepisów prawa oraz standardów rynkowych w zakresie zarzadzania funduszami inwestycyjnymi,
 • Wysokie zdolności analityczne,
 • Samodzielność oraz umiejętność koordynowania realizowanych projektów,
 • Znajomość pakietu Office w tym Excel w stopniu co najmniej dobrym,
 • Ukończone studia wyższe lub prawo wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego.

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się spółce,
 • Możliwość awansu oraz dalszego rozwoju w strukturach firmy,
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

PRACOWNIK RECEPCJI

Zakres obowiązków:

 • Zarzadzanie korespondencją,
 • Organizacja i zarzadzanie obiegiem dokumentów,
 • Współpraca z kontrahentami Towarzystwa,
 • Obsługa posiedzeń organów Towarzystwa oraz organów funduszy inwestycyjnych,
 • Współpraca z innymi departamentami,
 • Wykonywanie czynności recepcyjnych.

Wymagania:

 • Zdolności organizacyjne – bardzo dobra organizacja pracy,
 • Minimum rok na podobnym stanowisku,
 • Komunikatywność, zaangażowanie do pracy i miła aparycja,
 • Wyższe wykształcenie.

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się spółce,
 • Atrakcyjne i stabilne warunki pracy,
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Mozliwość awansu,
 • Szkolenia.

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZAMI SEKURYTYZACYJNYMI W TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Zakres obowiązków:

 • Zarządzanie i administrowanie funduszami sekurytyzacyjnymi reprezentowanymi przez Towarzystwo;
 • Obsługa funduszy sekurytyzacyjnych w zakresie zgodnym z ich działalnością statutową i terminowością wykonania;
 • Współpraca z serwiserami obsługującymi portfele funduszu;
 • Współudział i koordynacja procesów dotyczących wyceny składników portfeli lokat funduszy sekurytyzacyjnych;
 • Weryfikacja wycen składników lokat funduszu;
 • Udział w tworzeniu strategii inwestycji funduszy;
 • Kontrola i monitoring realizacji wykonania strategii zarządzania składnikami lokat funduszu;
 • Sporządzanie analiz i dokumentacji inwestycyjnej;
 • Terminowe przygotowanie sprawozdawczości funduszy;
 • Nadzór nad kontrolą limitów inwestycyjnych i kosztowych funduszy.

Wymagania:

 • Doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi aktywów niepublicznych lub doświadczenie z obszaru obsługi księgowej/ wycen aktywów funduszy sekurytyzacyjnych;
 • Praktyczna znajomość zasad i metod wycen lokat funduszy sekurytyzacyjnych;
 • Znajomość zasad rachunkowości i analizy finansowej;
 • Znajomość przepisów prawa oraz standardów rynkowych w zakresie zarzadzania funduszami inwestycyjnymi;
 • Wysokie zdolności analityczne;
 • Samodzielność oraz umiejętność koordynowania realizowanych projektów;
 • Znajomość pakietu Office w tym Excel w stopniu co najmniej dobrym;
 • Ukończone studia wyższe lub prawo wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego. 

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się spółce;
 • Możliwość awansu oraz dalszego rozwoju w strukturach firmy;
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

Ważne zasady:

 • dokumenty aplikacyjne kandydata muszą zawierać zgodę na przetwarzanie danych personalnych dla procesu rekrutacji: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu,  załączonych dokumentach rekrutacyjnych, a także podanych przeze mnie we wszystkich materiałach pozyskanych w przyszłości w toku niniejszej rekrutacji przez White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa  w celach rekrutacyjnych [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)];
 • White Berg TFI S.A. przechowuje dokumenty kandydatów w bazie danych nie dłużej niż 6 miesięcy od daty zgłoszenia;
 • zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.