Aplikacje prosimy kierować pocztą elektroniczną pod adres rekrutacja@whitebergtfi.pl wraz z dołączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu,  załączonych dokumentach rekrutacyjnych, a także podanych przeze mnie we wszystkich materiałach pozyskanych w przyszłości w toku niniejszej rekrutacji przez White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa w celach rekrutacyjnych [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].

Aktualnie poszukujemy kandydata/ki na stanowisko:

INSPEKTOR NADZORU /COMPLIANCE OFFICER W TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Zakres obowiązków:

 • Zarządzanie ryzykiem compliance oraz projektami compliance, w tym monitoring zmieniającego się otoczenia regulacyjnego, sporządzanie projektów procedur, szkolenia pracowników, nadzór nad przestrzeganiem prawa publicznego, procedur i regulaminów wewnętrznych,
 • Nadzór nad przepływem informacji poufnych oraz informacji stanowiących tajemnicę zawodową, zabezpieczenie dostępu do tych informacji i przeciwdziałanie ich wykorzystywaniu przez osoby obowiązane,
 • Kontrole zgodnie z przyjętym planem oraz kontrole ad-hoc,
 • Nadzór nad procesem przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
 • Nadzór nad przeciwdziałaniem unikania opodatkowania,
 • Nadzór nad terminowym, kompletnym i prawidłowym raportowaniem do organów nadzorczych,
 • Sporządzanie projektów korespondencji do organów nadzoru, w szczególności KNF, UOKiK, UODO,
 • Sporządzanie raportów dla zarządu i rady nadzorczej TFI,
 • Współtworzenie kultury compliance w organizacji,
 • Koordynacja procesu BION.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne albo prawnicze,
 • Minimum 2 lata doświadczenia w pionach compliance w TFI albo  firmach inwestycyjnych,
 • Znajomość przepisów oraz wytycznych organów nadzoru,
 • Umiejętność organizacji pracy ,
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami compliance,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Jasny osąd sytuacji i umiejętność zwięzłego formułowania wniosków,
 • Zdolność analitycznego myślenia.

Oferujemy:

 • Pracę w ramach efektywnie działających procesów wraz ze wsparciem doświadczonych współpracowników,
 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się spółce,
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Możliwość awansu oraz dalszego rozwoju w strukturach firmy,
 • Pracę w systemie hybrydowym.

Ważne zasady:

 • dokumenty aplikacyjne kandydata muszą zawierać zgodę na przetwarzanie danych personalnych dla procesu rekrutacji: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu,  załączonych dokumentach rekrutacyjnych, a także podanych przeze mnie we wszystkich materiałach pozyskanych w przyszłości w toku niniejszej rekrutacji przez White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa  w celach rekrutacyjnych [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)];
 • White Berg TFI S.A. przechowuje dokumenty kandydatów w bazie danych nie dłużej niż 6 miesięcy od daty zgłoszenia;
 • zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.