White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ADRES
SIEDZIBY

ul. Sienna 75 (budynek 1 Sienna Center),

00- 833 Warszawa

Telefon: (22) 299 03 20


E-mail: tfi@whitebergtfi.pl

DANE
REJESTROWE

Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 3.050.000,00 zł (opłacony w całości).

 

KRS: 0000273227 | NIP: 2060000588 | REGON: 240520950

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o produktach i usługach oferowanych przez White Berg TFI SA, w tym o zarządzanych funduszach inwestycyjnych, za pośrednictwem:
Powyższe zgody mogę odwołać w dowolnym momencie poprzez przesłanie oświadczenia o cofnięciu zgody na adres tfi@whitebergtfi.pl
Administratorem danych osobowych przesłanych w formularzu jest White Berg TFI SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Siennej 75. Twoje dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub żądanie zawarte w formularzu kontaktowym oraz dla zabezpieczenia ew. roszczeń. Pełna informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie: https://www.whitebergtfi.pl/rodo
- oznacza pole obowiązkowe
Aby skutecznie wysłać formularz wymagane jest również uzupełnienie przynajmniej jednego z pól: e-mail i/lub telefon.