White Berg TFI S.A.

2021-10-29

Przejęcie zarządzania funduszem NEMESIA CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

2021-08-27

Przejęcie zarządzania funduszem EasyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

2021-05-07

Przejęcie zarządzania funduszem LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

2021-02-23

Inwestycja w certyfikaty funduszu Obligo zakończona sukcesem

Pobierz
2021-02-22

Aktualności White Berg TFI S.A. 2021 r.

Pobierz