INFORMACJE O FUNDUSZU

Bezpośrednie inwestycje w zabezpieczone emisje obligacji korporacyjnych różnych emitentów z grupy Mera S.A. i powiązanych. Dywersyfikacja emisji pod względem emitentów, zaangażowania, odsetek i terminów zapadalności. Finansowanie bezpośrednich inwestycji w ramach spółek kontrolowanych.

 

WIĘCEJ INFORMACJI