White Berg TFI S.A.

2021-02-22

Ogłoszenie o wystąpieniu przyczyn rozwiązania Centauris Windykacji Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 22 lutego 2021 r.

Pobierz
2021-02-22

Ogłoszenie z dnia 22 lutego 2021 roku dotyczące likwidacji GetBack Windykacji Platinum Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Pobierz
2021-02-17

Pierwsze ogłoszenie o zmianie terminu planowanego zakończenia likwidacji GetBack Windykacji Platinum Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji z dnia 17 lutego 2021 r.

Pobierz
2021-02-10

Trzecie ogłoszenie z dnia 10 lutego 2021 r. o otwarciu likwidacji UNIDE Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji

Pobierz
2021-02-08

Trzecie ogłoszenie z dnia 08 lutego 2021 r. o otwarciu likwidacji Rep Group Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.

Pobierz