White Berg TFI S.A.

2017-12-15

Drugie ogłoszenie o niemożności zakończenia likwidacji FIZ DNK w planowanym terminie

2017-09-19

Informacja półroczna o stanie likwidacji FIZ DNK

2017-01-27

Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji FIZ DNK

2017-01-13

Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji FIZ DNK

2016-12-30

Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji FIZ DNK