White Berg TFI S.A.

2023-05-22

Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia aktywów funduszu Prime NFS FIZ

Pobierz
2023-05-15

Ogłoszenie nr 1 o otwarciu likwidacji Universe Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji z dnia 15 maja 2023 r.

Pobierz
2023-05-15

Ogłoszenie nr 1 o otwarciu likwidacji Universe 2 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji z dnia 15 maja 2023 r.

Pobierz
2023-05-02

Ogłoszenie z dnia 2 maja 2023 r. o wystąpieniu przyczyn rozwiązania Universe NS FIZ

Pobierz
2023-05-02

Ogłoszenie z dnia 2 maja 2023 r. o wystąpieniu przyczyn rozwiązania Universe 2 NS FIZ

Pobierz