White Berg TFI S.A.

2020-03-13

Przejęcie zarządzania funduszami reprezentowanymi przez Q Securities S.A.

2020-01-29

Na stronie internetowej dziennika Parkiet pojawił się artykuł dotyczący TFI BDM S.A.

2020-01-16

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A. informuje, iż w porozumieniu z depozytariuszem BNP Paribas Polska S.A. zostały potwierdzone wyceny funduszy NCI Development FIZAN

2020-01-15

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A. informuje, iż został dokonany wykup certyfikatów inwestycyjnych w funduszach MERA FIZAN i OBLIGO NS FIZ

2020-01-14

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A. informuje, iż w porozumieniu z depozytariuszem BNP Paribas Polska S.A. zostały potwierdzone wyceny funduszy MERA FIZAN i OBLIGO NS FIZ