White Berg TFI S.A.

2019-01-02

Konrad Grześkowiak nowym Zarządzającym

2018-06-22

Rozwiązanie FIZ BDM Obligo