White Berg TFI S.A.

2023-05-15

Ogłoszenie nr 1 o otwarciu likwidacji Universe 2 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji z dnia 15 maja 2023 r.

Pobierz
2023-05-02

Ogłoszenie z dnia 2 maja 2023 r. o wystąpieniu przyczyn rozwiązania Universe NS FIZ

Pobierz
2023-05-02

Ogłoszenie z dnia 2 maja 2023 r. o wystąpieniu przyczyn rozwiązania Universe 2 NS FIZ

Pobierz
2023-04-13

Informacja z dnia 07 kwietnia 2023 r. o wykreśleniu FIZ Aktywów Niepublicznych Venture Capital Satus w likwidacji z rejestru funduszy inwestycyjnych.

2023-02-24

Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia aktywów likwidowanego funduszu inwestycyjnego w trybie postępowania niepublicznego niestanowiącego oferty publicznej na rzecz: GO FUND FIZ

Pobierz