White Berg TFI S.A.

2018-12-20

Ogłoszenie o niemożności zakończenia likwidacji FIZ DNK w planowanym terminie

2018-12-04

Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji FIZ BDM Obligo

2018-11-20

Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji FIZ BDM Obligo

2018-11-06

Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji FIZ BDM Obligo

2018-10-25

Rozpoczęcie likwidacji FIZ BDM Obligo