White Berg TFI S.A.

2020-10-14

Pierwsze ogłoszenie z dnia 14 października 2020 roku o otwarciu likwidacji GetBack Windykacji Platinum Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji

Pobierz
2020-10-06

Pierwsze ogłoszenie z dnia 06 października 2020 roku o otwarciu likwidacji PSF Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Pobierz
2020-10-02

Ogłoszenie z dnia 2 października 2020 r. o rozpoczęciu likwidacji GetBack Windykacji Platinum Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Pobierz
2020-08-20

Trzecie ogłoszenie dotyczące likwidacji funduszu ATP FIZ AN

Pobierz
2020-08-20

Korekta do trzeciego ogłoszenia o otwarciu likwidacji ATP FIZ AN

Pobierz