White Berg TFI S.A.

2018-11-20

Drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji FIZ BDM Obligo

2018-11-06

Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji FIZ BDM Obligo

2018-10-25

Rozpoczęcie likwidacji FIZ BDM Obligo

2018-10-25

Informacja o wystąpieniu przyczyny likwidacji Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo

2018-07-10

Informacja półroczna o stanie likwidacji FIZ DNK - 30.06.2018